שירות תשלום עבור פסולת אלקטרונית ומתכתית

פינוי פסולת אלקטרונית ציוד מיחשוב ותקשורת

חברות ועסקים רבים, מבצעים מעת לעת חידוש והחלפת ציוד אלקטרוני חדיש ומעודכן ומצד שני מבקשים לפנות את הציוד הישן ולהעביר למחזור או שימוש מחדש. כך גם מפעלים ועסקים בהם נעשה שימוש רב בציוד וחומרי גלם מתכתיים אשר מבקשים לחדש מלאי או לפנות מלאי קיים לטובת מחזור הפסולת ושימוש בו מחדש.

בתהליך האיסוף והמיון של הפסולת האלקטרונית והמתכתית, ישנו הרבה ציוד וחומרי גלם הניתנים למחזור וחבל להשליכם או להטמינם באתרי הפסולת השונים. מה גם שמכירתם משתלמת במיוחד עבור העסקים אשר יכולים להנות מרווח כלכלי נאה והקטנת ההוצאות הכרוכות בתהליך כולו.

חברת אסף פתרונות מחזור, מתמחה ברכישת פסולת אלקטרונית ומתכתית ומשתמשת בה לצרכי מחזור ומכירה לשימוש חוזר. בשירותי המחזור שמעניקה החברה לפינוי הפסולת האלקטרונית והמתכתית ממקום העסק, המפעל או הארגון, משאית מגיעה לפנות את הפסולת כאשר כל הפסולת מתועדת, מצולמת ונשקלת. כאשר לבסוף ישולם ללקוח עלות הפסולת על פי תעריף המסוכם מראש ובהתאם למחירים הנהוגים בענף ולסוג הפסולת.

פירוק ופינוי מפעלים

כאמור, חומרי הפסולת האלקטרונית והמתכתית מועברים בשלב הראשוני למיון על ידי צוות עובדים מיומן ומקצועי בתחום ולהפרדה בין סוגי הפסולת האלקטרונית והמתכתית. כאשר כל התהליך נעשה באמצעי שינוע תואמים ובהתאם לגודל החומר המתקבל. את הפסולת מעבירים לחברות המתיכות את הפסולת ומכינות באמצעותם חומרי גלם מחודשים או מוצרים המבוססים על מחזור הפסולת הרלוונטית.

מחזור פסולת אלקטרונית ומתכתית אינו רק עניין כלכלי. עצם התהליך תורם רבות להקטנת כמויות הפסולת להטמנה הנערמות במדינת ישראל ובכך נחסכים שטחי ציבור חשובים, וכמויות פלטת הרעלים והגזים הרעילים קטנים באוויר ובאדמה ותורמים לשימור איכות הסביבה בריאה ומקיימת.

עבודת החברה בישראל נבנתה מתוך מסגרת אקולוגית ומתוך ההבנה כי פעולת המחזור מסייעת באופן משמעותי לאיכות הסביבה על ידי הקטנת כמות הפסולת, שימור האנרגיה, ושימוש הגיוני במשאבים טבעיים.

טלפון 03-9494954 | פקס 03-9229132 | נייד 052-4796790 | www.assaf-rec.com | office@assaf-rec.com