יצירת ארגון וסדר בנושא המיחזור בחברה

אנו מציעים סיוע בבניית מערך לכל נושא המיחזור בחברה

חברת אסף פתרונות מחזור, המתמחה בשירותי פינוי ומחזור לעסקים, תסייע לכם בעלי עסקים/חברות ומפעלים, ליצור מערך מסודר ומאורגן בכל נושא המחזור בחברה כאשר התהליך מתבצע באופן הבא:

איסוף – התיאום יתבצע דרך איש הקשר של העסק מול הצוותים בחברת אסף. האיסוף יתבצע בתאריך המתאים ללקוח ובהיקף לפי הנדרש ובהתאם לכמויות.

מיון ודיווח – כל איסוף ימוין על ידי אסף פתרונות מחזור. כל משלוח המיועד למחזור מתועד, מצולם, נשקל וממוין, על ידי צוות מיומן ומקצועי בעל ידע טכנולוגי הפועל ומדווח בהתאם לחוק מחזור הפסולת לסוגיה השונים ופועל בשיתוף פעולה מלא  מול גופי היישום המוכרים, ועימם מנפיק תעודת הפקדה ומחזור של הפסולת, בהתאם לחוק.

שינוע  השינוע יעשה פנים וחוץ ארגוני בהתאם לנדרש ועם הציוד המתאים לכל סוג פסולת מחזור. שינוע יעיל, בטיחותי ומאובטח, המבוצע על ידי צוות מקצועי. 

פירוק לצרכי מיחזור או שימוש מחדש – מיד לאחר המיון, מועבר הציוד לייעודו הסופי. כאשר יועבר לשימוש חוזר, יעבור הציוד באותו מתחם לשיפוץ מכלולים, חלפים פנימיים, שיפוץ חיצוני ויוצע למכירה לשימוש מחדש עם אחריות ושירות כנדרש.

ניהול פסולת כולל לעסק שלך

כמויות הפסולת המצטברות והמעורבות בעסקים/מפעלים/ארגונים וחברות שונות, מחייב כיום תשומת לב רבה לנושא פינוי הפסולת המעורבת, כאשר מרבית הפסולת ניתנת למחזור למטרות שונות. בנוסף בעת מעבר מפעלים, פינוי פסולת וכדומה, נדרשת השקעה רבה בארגון וסדר בנושא המחזור הכולל בתוכו, תכנון מקדים, מיון הפסולת וריכוזו במכלי אגירה תואמים, שינוע פנים וחוץ ארגוני, פינוי מסודר בהתאם לחוק ולהנחיות המשרד להגנת הסביבה, תיאום מול החברות ואתרים לפינוי ומחזור פסולת ועוד.

הצבת מכולות

עבודת החברה בישראל נבנתה מתוך מסגרת אקולוגית ומתוך ההבנה כי פעולת המחזור מסייעת באופן משמעותי לאיכות הסביבה על ידי הקטנת כמות הפסולת, שימור האנרגיה, ושימוש הגיוני במשאבים טבעיים.

טלפון 03-9494954 | פקס 03-9229132 | נייד 052-4796790 | www.assaf-rec.com | office@assaf-rec.com