השמדת מדיה מגנטית

כחלק מתהליך המיחזור אנו מנפיקים תעודות שקילה, שירותי גריסה, ואישורי השמדה

ניתן לקבל שירות עבור מגוון רחב של ציוד אלקטרוני, מיחשוב ותקשורת

לאסף פתרונות מחזור, יכולות רבות ונוספות הניתנים כשירות ללקוח כגון שירותי השמדת מידע, שירותי השמדת מותג, בגריסה פיזית או מחיקה ממוחשבת, כאשר בסוף התהליך מונפקים אישורי גריסה/השמדה בהתאם לדרישת הלקוח וכמתבקש בחוק.

במקרים של פינוי פסולת לצרכי מחזור וכחלק מתהליך המיון, ההפרדה, השינוע והתשלום, כל כמות היוצאת מהעסק תקבל מספר מלווה של המשלוח עד לביצוע המחזור כראוי. בתהליך זה הפסולת תישקל, יונפקו תעודות שקילה,  ולאחר מסירת הפסולת לגופים הרלוונטיים, יונפקו תעודות הפקדה ומחזור של הפסולת בהתאם לחוק.

פירוק ופינוי מפעלים

בתהליכי פינוי פסולת מסוגים שונים המיועדים למחזור ו/או להטמנה, יש כיום הנחיות ברורות מטעם המשרד להגנת הסביבה. עם זאת, חברות הנותנות שירותי פינוי ומחזור פסולת, נדרשים לספק שירותים שונים כמו: שירותי גריסה ו/או השמדה של פסולת וחומרים בעלי רגישות גבוהה, שירותי מיון, הפרדה ומכירת הפסולת לצרכי מחזור, שינוע הפסולת בתוך העסק ואגירתם במכלי אגירה מותאמים לסוג ולכמות הפסולת, שינוע אל מחוץ לעסק לצרכים ומטרות שונות ועוד. שירותים אלה ניתנים  תוך כדי תיעוד כל שלב, צילום ושקילה והנפקת תעודות שקילה, תעודות משלוח, אישורי השמדה וכו'.

סוגי הפסולת מחייבים הליך מסודר המלווה בהנפקת מסמכים על פי החוק. אם החלטתם לבצע גריסה/השמדה של ציוד וחומר רגיש ו/או לשלוח את הציוד והפסולת  למחזור? בחברת אסף פתרונות מחזור, ישמחו לסייע לכם בנושא באמצעות תהליך מבוקר ואיכותי של השמדה וגריסה ברמה של 100%, ושאיננה ניתנת לשחזור, בדרך של השמדה בעזרת תוכנה ואמצעים טכנולוגיים מהמתקדמים בעולם  או על דרך השמדה פיזית וגריסה. בכל סוגי תהליכי ההשמדה, בהתאם לבקשת הלקוח תונפק תעודת השמדה, תוך ציון הפרטים הרלוונטיים ושם מבצע הגריסה/השמדה.

אודות אסף פתרונות מיחזור

עבודת החברה בישראל נבנתה מתוך מסגרת אקולוגית ומתוך ההבנה כי פעולת המחזור מסייעת באופן משמעותי לאיכות הסביבה על ידי הקטנת כמות הפסולת, שימור האנרגיה, ושימוש הגיוני במשאבים טבעיים.

טלפון 03-9494954 | פקס 03-9229132 | נייד 052-4796790 | www.assaf-rec.com | office@assaf-rec.com