שירות הצבת מכולות לאגירת פסולת

הצבת מכולות, מיכלים ופסולתנים לאגירת הפסולת

אסף פתרונות מחזור מחויבת לעסקים כאשר היא מטמיעה תרבות ארגונית חדשה לעסקים בהגברת המודעות לנושא שמירה על איכות הסביבה. באופן זה החברה מבצעת תהליך מתמשך ומותאם של תכנון, ביצוע ובדיקה ושיפור מתמיד בתחומי הניהול של אגירת הפסולת לסוגיה ופינויה.

כחלק מאפיון ואבחון הפסולת בעסקים, תציב החברה מכלים, מכולות ופסולתונים בהתאם לסוג הפסולת והכמות הנדרשת ברחבי העסק. לצורך שינוע בתוך ומחוץ לארגון תתאים החברה את סוגי המכלים והפחים על מנת שיהיה קל לשנע אותם ממקום למקום. אין ספק כי התאמת סוג מיכל האגירה חשוב בתהליך התכנון והביצוע ומאפשר לעסקים לתרום רבות לנושא הקטנת כמויות הפסולת, לשימור איכות הסביבה, לחסכון משמעותי וניצול הפסולת למחזור ושימוש מחודש בחומרי גלם ומוצרים שיש להם ערך רב על אף שהושלכו לפח.

הצבת מכולות

העלייה במודעות לנושא מחזור פסולת ושימור איכות הסביבה, הביא מפעלים, ארגונים וחברות להצטרף למיזם הלאומי, ובנוסף לפעילות השוטפת החלו לפעול בנושא איסוף, פינוי וטיפול הפסולת לסוגיה השונים.  תהליכים אלו מסייעים לעסקים מבחינה כלכלית, חסכונית ושימור איכות הסביבה בעסק ומחוצה לו. בתהליך זה, העסקים נדרשים לתכנן כל שלב ולהתאים את הציוד הנדרש לביצוע משימת אגירת הפסולת במתקנים התואמים לסוג הפסולת ולכמויות הנצברות. לכן חשוב לקבל שירותי איסוף, מיון ופינוי פסולת למחזור על ידי חברה מיומנת ומקצועית העוסקת בתחום.

חברת אסף פתרונות מחזור, הינה חברה המובילה בתחום זה ומתמחה בהתאמת הצרכים לעסקים לצורך אגירת פסולת למחזור ופינויה בהתאם לחוקים והתקנות אשר נקבעו על ידי המשרד להגנת הסביבה ותאגידי המחזור השונים. החברה מחזיקה בכל הרישיונות וההיתרים הקבועים בחוק ומעניקה שירותים אלו בצורה יעילה ואיכותית.

עבודת החברה בישראל נבנתה מתוך מסגרת אקולוגית ומתוך ההבנה כי פעולת המחזור מסייעת באופן משמעותי לאיכות הסביבה על ידי הקטנת כמות הפסולת, שימור האנרגיה, ושימוש הגיוני במשאבים טבעיים.

טלפון 03-9494954 | פקס 03-9229132 | נייד 052-4796790 | www.assaf-rec.com | office@assaf-rec.com